به گزارش سایت طلا و به نقل ازخبرگزاری کیتکو طبق گزارش استاندارد چارترد اگر فدرال رزرو آمریکا مجبور شود تا نرخ های بهره منفی را اجرا کند، قیمت طلا واکنش نشان داده و هر اونس آن به ۱۹۲۰ دلار خواهد رسید. مدیرعامل فدرال رزرو آقای جرم پاول چندین بار تاکید کرده است که نرخ های بهره منفی ابزار مناسبی برای استفاده در آمریکا نیستند.

14 خرداد 1399 نرخ های بهره منفی، قیمت هر اونس طلا را به ۱۹۲۰ دلار خواهند رساند
به گزارش سایت طلا و به نقل ازخبرگزاری کیتکو طبق گزارش استاندارد چارترد اگر فدرال رزرو آمریکا مجبور شود تا نرخ های بهره منفی را اجرا کند، قیمت طلا واکنش نشان داده و هر اونس آن به ۱۹۲۰ دلار خواهد رسید. مدیرعامل فدرال رزرو آقای جرم پاول چندین بار تاکید کرده است که نرخ های بهره منفی ابزار مناسبی برای استفاده در آمریکا نیستند.
طی آخرین اظهارات مدیرعامل فدرال رزرو آقای جرم پاول در روز جمعه، بار دیگر وی بر نظرش در خصوص نرخ های بهره منفی تاکید نمود و اشاره داشت ما گمان می کنیم که این امر ابزاری مناسب برای استفاده در آمریکا نمی باشد و همچنین شواهدی ارائه داد مبنی بر اینکه نرخ های بهره منفی چقدر پیچیده عمل می کنند. ولی با این حال بازارها همچنان در خصوص نرخ های بهره منفی و به کارگیری آن در کشور آمریکا قانع نشده اند.
استاندارد چارترد گزارش می دهد که بازارها شاهد سقوط داراییهای فدرال رزرو و وارد شدن به محدوده منفی در اواسط ۲۰۲۱ خواهند بود و تنها در اواسط سال ۲۰۲۲ مجدداً وارد بازه مثبت می شود ما این حرکت کوچک به سمت نرخ های بهره منفی است و همین دلیلی بر این است که فدرال رزرو در نهایت وارد این بازه خواهد شد. اگر بازار قانع شود که فضایی برای افزایش نرخ وجود ندارد در نتیجه باعث خواهد شد که نرخ ها سقوط کنند. حتی اگر این میزان کم باشد.
فدرال رزرو همچنین تاکید کرد نرخ های بهره منفی در چارچوب چشم انداز کاری آن قرار ندارد ولی با این حال ممکن است فدرال رزرو مجبور شود وارد این بازه شود و تغییری ایجاد نماید.
اگر فدرال رزرو دارایی هایش را وارد بازه منفی کند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری