اکوفارس: رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: حدود ۱۵۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش آموزانی هستند که تحت پوشش خدمات حمایتی و تخصصی و فنی بهزیستی قرار دارند.

به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا در مراسم امضا تفاهم نامه ای که میان سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی منعقد شد، اظهار کرد: هدف ما این است که فرد دارای معلولیت دارای زندگی مستقل همراه با شان و منزلت اجتماعی، در بستر جامعه و در درون خانواده و همراه با ایجاد زمینه برای مشارکت موثر آن در اجتماع را داشته باشیم.
وی ادامه داد: بنابراین امروزه گسترش مراکز شبانه روزی نگهداری افراد دارای معلولیت خدمتی برای جوامع محسوب نمی شود، بلکه میزان حضور افراد دارای معلولیت در درون جامعه و فعالیت اجتماعی آنها است که نشان دهنده ایجاد شرایط مناسب در جوامع است، لذا یکی از اهتمام ویژه های ما در فعالیتها موضوع دسترس پذیری و مناسب سازی جوامع و مبلمان شهری و ساختارهای مختلف بوده است که در این زمینه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با دستگاه های مختلف همکاری های نزدیکی را داشتیم. در آخرین جلسه که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش بود ما میهمان دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بودیم. 
وی با اشاره به حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: هدف ما این است که این افراد به اندازه کافی توانمند شوند. یکی از زمینه های توانمندساز افراد دارای معلولیت موضوع تحصیل آنهاست. حدود ۱۵۸ هزار نفر از افراد دارای معلولیت دانش آموزانی هستند که تحت پوشش خدمات حمایتی و تخصصی و فنی بهزیستی قرار دارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع توانمندسازی معلولان در اجتماع اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۶۰۰ مجموعه مرکز غیردولتی روزانه برای این افراد فعال است که در سطح کشور به بیش از ۵۰ هزار نفر از این افراد خدمت رسانی می کنند. 
وی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار