راهبرد اندیشمندان امریکایی برای تغییر باور ایرانی ها

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹

اندیشکده روابط بین الملل: تحلیلگران جهان، محیط پیرامون خود را با مدل ذهنی تفسیر می­کنند و ناخودآگاه بیشتر از خودآگاه به مدل­های ذهنی عادت کرده­اند. در این بین تحیلگران امریکایی، با توجه به سابقه­ای که در واکاوی مسایل سیاسی ایران دارند، در تمامی چالش های فعلی با ایران، تصمیم های دولتمردان را بر اساس مدل های ذهنی خود، تحت تاثیر قرار داده­اند.
آینده نگری علمی نیز در­حقیقت پاسخی حکیمانه به چالش­هایی است که علایم ظهور آن­ها در­زمان حال مشهود است اما هنوز تحقق­نیافته­اند. بنابراین تحلیلگران بنام و صاحب نظر امریکا درباره مسائل سیاسی ایران همچون کنت پولاک تحلیلگر سابق سازمان سیا، پژوهشگر ارشد مرکز سیاستگذاری خاورمیانه، میشل سینگ مدیر اندیشکده واشنگتن، دالیا داساکایه پژوهشگر موسسه رند و پاتریک کلاوسون مدیر تحقیقات موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که تأثیر فراوانی بر مواضع دولتمردان از گذشته، حال و آینده در برخورد با مسائل سیاست راهبردی با ایران بوده اند، به این نکته توجه داشته اند که تصمیم گیری و خط ­مشی گذاری مستلزم برساختن تصاویری از واقعیت­های بدیل و سپس انتخاب یکی از تصاویر به عنوان تصویر مطلوب است و این ناظر بر ارزش­هایی در بافتار موضوع مورد مطالعه است.
تصویرسازی گذشته- اقدام
کنت پولاک مؤلف کتاب «معمای ایرانی» منشا مشکلات ایران را در تاریخ نهفته می­داند. او بیان می­کند: «حمایت ما از شاه ایران، کودتای سیا، در گفتمان سیاسی ایران نفوذ کرده است. وی با ارائه راه­حلی بدیل برای دولتمردان، مهم ترین گزینه های سیاست آمریکا در نحوهی مواجهه با ایران را بررسی و بهترین راهبرد آمریکا را اتخاذ چند گزینه به صورت یکپارچه دانسته ...

سرخط اخبار