اکنون در میان مسئولان، تظاهر به «دینداری و خدا ترسی» ، «راز و نیازِ» با خدا گویی آپشنی است که می توانند با چاپ اطلاعیّه یا نصب بنر و یا سنجاق به خود اضافه کنند تا ادای عرفا و صالحین را در بیاورند.

«تابناک»، حسن عباسی؛ عرفا و بزرگان اخلاق ، مناجات و گریه هایشان را می گذارند برای نیمه شبها که دیگران خوابند و در خفا و پنهان از دیدِ دیگران با خدای خود مناجات می کنند.
بزرگان دین در طول روز به کار و فعالیت ، به امور خانواده و جامعه ی خود می پرداختند. نیمه شبها با خدای خود راز و نیاز می کردند.
رزمندگان هشت سال دفاع مقدّس که براستی اسوه ی اخلاق و عرفان بودند. گروهی از آنها ره ۱۰۰ ساله را یک شبه پیمودند و اکنون «عند ربّهم یرزقون» هستند از سنگرها ، خاکریزها ، یاران و همسنگران فاصله می گرفتند و در دل صحرا ، کوه ها به مناجات می پرداختند و گریه ها و مناجات خود را در مقابل دیگران به نمایش نمی گذاشتند.
اکنون در میان مسئولان، تظاهر به «دینداری و خدا ترسی» ، «راز و نیازِ» با خدا گویی آپشنی است که می توانند با چاپ اطلاعیّه یا نصب بنر و یا سنجاق به خود اضافه کنند تا ادای عرفا و صالحین را در بیاورند.
افرادی که امور کاری مربوط به خود را به درستی انجام نداده و به دلیل کم دانی و بی توجهی جان بسیاری از همکاران سازمانی و مردم را گرفته یا در معرض خطر قرار داده اند اکنون ژست عرفا و صالحین را به خود گرفته و در این راستا «ریا و تظاهر» را به اوج رسانده اند.
وزیر بهداشت پوستری تبلیغاتی از مناجاتش با خدا را منتشر کرده و از «مناجات نمکیّه» با هزینه ی بیت المال رونمایی کرده است.
ایشان در راز و نیازشان با خدا عباراتی را بیان فرموده اند که عقل از سر آدمی می پرد. در ابتدای مناجات نمکیّه آمده است که خدایا مردمم را از شرّ این بیماری که نقشی در ایجاد آن نداشته اند محافظت فرما ، گویی مردمان سایر کشورها در قالب یک کنسرسیوم جهانی و به عمد همگی «دست در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار