رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از محل برگزاری آزمون تخصصی(شفاهی) متقاضیان پروانه مشاوره خانواده بازدید کرد.
سرخط اخبار