عکس/ بهت شهروندان پاریس از آتش سوزی کلیسا

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۱
عکس/ بهت شهروندان پاریس از آتش سوزی کلیسا
بهت و حیرت شهروندان پاریس از آتش سوزی کلیسای نوتردام، کلیسای نوتردام پاریس بر اثر آتش سوزی ناگهانی در راس اخبار جهان قرار گرفت.


[ مشاهده متن کامل عکس/ بهت شهروندان پاریس از آتش سوزی کلیسا مشرق نیوز ]