به گزارش تیتربرتر؛
سودان نسبت به مصر دارای هرم های - هرچند کوچکتر - باشد اما در سال 2018 تنها حدود 700،000 گردشگر در مقایسه با حدود 10 میلیون نفر در همسایه شمالی خود جذب کرده است.
درگیری و بحران های حاکم جانباز عمر البشیر ، رژیم سخت ویزا و نبود جاده ها و هتل های مناسب در خارج از خارطوم ، سودان را به مقصد توریستی بعید تبدیل کرده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار