شمیرانات- امام جمعه لواسان گفت: مشکلات اقتصادی، گرانی لجام گسیخته، دست درازی ها به بیت المال و منابع ملی و طبیعی نشان می دهد که ما در چرخۀ مدیریتی، جهادی عمل نکردیم و مدیریت جهادی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در خطبه های نماز جمعه امروز لواسان با بیان اینکه در حال حاضر کشور از لحاظ مدیریتی در بحران است، گفت: متأسفانه در برخی بخش های کشور، ناکارآمدی ظاهر است که به هیچ وجه قابل پنهان نیست، مشکلات اقتصادی، گرانی لجام گسیخته، دست درازی ها به بیت المال و منابع ملی و طبیعی با قیافه های حق به جانب، بی عدالتی ها و فسادهایی که در جریان خصوصی سازی و امثال آن انجام شد، بی توجه ای و تسامح در برخورد با مفسدان که آنان را جری کرد نمونه های آن در لواسان دیدیم و می شناسیم نشان می دهد که ما در چرخۀ مدیریتی، جهادی عمل نکردیم و مدیریت جهادی نداشتیم.
لواسانی ادامه داد: ما اگر بخواهیم کشور به سرمنزل مقصود برسد و از مشکلات نجات پیدا کند، راهش همین مدیریت جهادی است، مدیریت جهادی، یعنی مدیریت شجاعانه، امیدوارانه، مدبرانه تا ساختارها را اصلاح کند، نه این که حاضر نباشد از اتاق و پشت میزش تکان بخورد و با همۀ مسائل منفعلانه برخورد کند.
صدور حکم طبری سبب ایجاد امید در مردم شد
وی سپس به صدور حکم طبری اشاره کرد و گفت: حکم طبری و دیگرانی که در لواسان و در ماجرای «کلاک» فساد و تخلف کردند، صادر شد. اگرچه برخی تلاش کردند اهمیت این حکم را کم رنگ کنند و پیرامون آن شبهه ایجاد کنند، اما نکتۀ مهم آن است که این حکم ما را امیدوار کرد که تخلفات و فسادهای دیگری که در لواسان و مناطق مشابه انجام می شود و گروهی سرویس دهنده و سرویس گیرنده تواصی کنندگان به شر دور هم جمع می شوند و به زمین های ملی، و تپه ها و منابع طبیعی و محیط زیست تجاوز می کنند، یا شهر و روستا را به از ما بهتران می فروشند، آنان نیز در نوبت قرار ...

سرخط اخبار