بعد از گذشت چند سال از آغاز راهبرد «فشار حداکثری» و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، فاز دوم عملیات براندازی با اسم رمز آشوب های خیابانی توسط غرب علیه ایران در حال شکل گیری است.

به گزارش مشرق ، وقتی «محمد بوعزیزی» دستفروش تونسی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ در برابر سیلی مامور پلیس زن طاقت از کف داد و خود را به آتش کشید کمتر کسی تصور می کرد شعله های این آتش دامنگیر بسیاری از حکام وابسته عرب شود.
آنچه بهار عربی نام گرفت و با توطئه صهیونیست ها منحرف شد، آغاز انقلاب بزرگی بود که به دلیل سال ها تحقیر ملت های عربی از سوی حکام دست نشانده هدفی جز رهایی و استقلال نداشت اما اربابان همین حکام، سوار بر موج انقلاب شده و با اعلام انقضای تاریخ مصرف مزدوران خود، مسیر انقلاب را تغییر دادند.
محور عبری غربی البته از این فرآیند استفاده دیگری هم کرد و آن را به راهبردی برای به زیر کشیدن نظام های مستقل یا به زعم خود یاغی تبدیل نمود که نمونه بارز آن تحمیل جنگ نیابتی هشت ساله به سوریه به اسم دموکراسی خواهی با استفاده از صدها هزار تروریست اجیر شده از سراسر جهان بود.
همین مدل با اندکی تفاوت بر بستر آشوب و اغتشاش در لبنان و عراق هم پیاده شد اما این فتنه گرچه با هوشیاری مردم تاکنونن به سرانجام نرسیده اما همچون آتشی زیر خاکستر همچنان باقی است.
بهره گیری از نقاط ضعف حکمرانان، سوار شدن بر بستر مطالبات به حق مردمی و البته اشتباهات حکمرانی، مهمترین ویژگی مشترک این آشوب سازی ها بود تا بتواند بازوهای محور مقاومت را یکی پس از دیگری از کار انداخته و نوبت به اصل ماجرا یعنی ایران برسد.
در این میان اما؛ به یک باره مدل بوعزیزی در تونس با جرقه قتل وحشیانه «جورج فلوید» در آمریکا انبار باروت خشم شهروندان آمریکایی ناراضی از نژادپرستی ساختاری را منفجر کرد و اتاق فکر عبری آمریکایی را به فکر زدن بدل آن در ایران انداخت.
تحریم، گرچه شاه کلید راهبرد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار