آدم ربایی به خاطر ساک پر از سکه

خبر خودرو پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱

روزنامه شرق: مردی که متهم است دوست دوران خدمت سربازی خود را ربوده و از او ۱۰ میلیون تومان اخاذی کرده است، در بازجویی ها ادعای عجیبی را مطرح کرد.
مردی چند روز قبل با مراجعه به دادسرای جنایی تهران علیه افرادی که او را ربوده بودند شکایت و ماجرا را این چنین تعریف کرد: من با همسرم دعوا کردم و به حالت قهر از خانه بیرون آمدم. چون نمی خواستم به خانه برگردم، به مسافرخانه ای در خیابان قزوین رفتم و در آنجا اتاقی را کرایه کردم. از نظر روحی وضع خوبی نداشتم تا اینکه به طور اتفاقی یکی از دوستان دوران خدمتم را دیدم. من و حمید خیلی با هم رفیق بودیم، اما مدتی بود همدیگر را ندیده بودیم. بعد از چنددقیقه ای صحبت و خاطره گویی، حمید ساکی را به من داد و خواست آن را برایش نگه دارم تا خودش برای انجام کاری برود و زود برگردد.
حمید روز بعد برگشت و من ساک را دست نخورده به او تحویل دادم، اما او وقتی زیپ ساک را باز کرد، ناگهان به من گفت: داخل کیف پر از سکه بوده و من سکه ها را برداشته ام. حمید در حالی این ادعا را مطرح کرد که من اصلا در ساک را باز نکرده بودم. به او توضیح دادم، اما او همچنان حرف خودش را می زد. در نهایت با هم کمی بگومگو کردیم و او از مسافرخانه رفت.
شاکی در ادامه اظهاراتش گفت: روز بعد از این ماجرا در حال پیاده روی در کوچه ای خلوت بودم که دو موتورسوار جلویم پیچیدند و درحالی که سلاح داشتند، مرا تهدید کردند و به زور با خود به باغی در جنوب تهران بردند. آن ها خیلی خشن بودند و من از ترس جانم نتوانستم در برابرشان مقاومت کنم. وقتی به آن باغ رسیدیم، فهمیدم حمید پشت پرده این آدم ربایی است.
او گفت: باید پول سکه ها را به او بدهم. دوباره توضیح دادم که من ...