به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست تخصصی بررسی ظرفیت های صرفه جوئی انرژی در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت نظام برگزار شد.
این نشست روز گذشته (دوشنبه) با حضور سیدمصطفی میرسلیم رئیس کمیسیون زیرینایی و تولیدی و با حضور رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی این کمیسیون با موضوع بررسی ظرفیت های صرفه جوئی انرژی و ارزیابی سیاست های مرتبط با بخش مصرف انرژی برگزار شد.
در این نشست میزان صرفه جوئی انرژی در بخش های تولید، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی در کشور توسط کمیته انرژی ارائه شد و هر یک از اعضاء به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده، پرداخته و دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
در این جلسه همچنین، ضمن جمع بندی نهائی مطالب ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون، مقرر شد در نشست آتی، به موضوع ظرفیت های صرفه جویی در بخش های مصرف کننده نهایی پرداخته شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار