بازگشت ثبات به بازار کاغذ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

تابناک چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۰
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: زمانی ثبات به بازار کاغذ برمیگرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.

به گزارش خبرنگار تابناک، کیوان کاشفی در نشست خبری که امروز بمناسبت 17 مرداد روز خبرنگار برگزار شد ،اظهار داشت:به رقم کل گرفتارها که در کشور وجود دارد خبرنگاران توانستندجایگاه خبر رسانی را پیدا و رابطه ی بین مسئولین و مردم را برقرار کنید .
وی خاطر نشان کرد: از رسالت خبرنگاران گام برداشتن در جهت توسعه ی استان است لذا توسعه تک بعدی نیست ودارای ابعاد مختلفی از جمله فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی ... می باشد .
کاشفی تصریح کرد: رسانه ها در توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان نقش بسیار به سزایی دارند و باعث ایجاد اشتغال، ثروت، رفاه در استان خواهندشد.
وی با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی کشورکه دولت به تصویب رسانده است، افزود: این کار در شرایط کنونی کشور کاری بسیار عبث است زیرا شرایط اقتصادی کشور و جامعه اکنون اصلا مناسب چنین کاری نیست زیرا این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست اما جامعه کشور اکنون برای پذیرش حذف صفر از پول ملی به اجماع نرسیده است
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این کار ممکن است اثرات مثبتی مانند بهبود حساب های مالی و ... را به همراه داشته باشد، ادامه داد: اما نمی توان پیامدهای منفی آن مانند هزینه زیاد مورد نیاز برای تعویض پول کشور و ... را نیز نادیده گرفت.
کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناس ها رخ می دهد به افزایش قیمت ها نیز تا حدودی دامن بزند.
وی تاکید کرد :امروز دولت کارهای اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد و مهمترین آن کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور ...

سرخط اخبار