توضیح شرکت برق تبریز درباره آتش سوزی بازار قدیمی

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۳

در پی انتشار خبری با عنوان «مصدومیت 29 نفر در حریق بازار تبریز» که در روز 21 اردیبهشت در صفحه 19 حوادث منتشر شد شرکت توزیع نیروی برق تبریز توضیحی ارسال کرد که در متن آن آمده است:1- در خصوص منشأ آتش سوزی تاکنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی مراجع ذی صلاح صورت نگرفته و بنابر شواهد و مدارک موجود در زمان شروع آتش سوزی شخصی در محل حضور نداشته و سازمان آتش نشانی تبریز نیز تاکنون درباره علت اصلی حادثه مطلبی منتشر نکرده است.2- دلایل محکمی در رد ادعای اتصالی در پست برق موجود در محل حادثه وجود دارد که در صورت لزوم و موعد مقتضی به اطلاع شهروندان محترم رسانده خواهد شد.
گفتنی است در خبر منتشر شده علت آتش سوزی بنابر اظهارنظر شاهدان سانحهاتصال پست برق – عنوان شده بود که چندین خبرگزاری رسمی هم به آن اشاره کرده اند.