شهرام شیرکوند - کارشناس صنعت خودرو

بسیاری از کشورها با تلاش مستمر صنعت خود را به سطحی از رشد و شکوفایی رسانده اند تا بتوانند محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها صادر کرده و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند زیرا رشد صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش، سبب تولید محصولات با کیفیت تر و مناسب تر می شود.
با توجه به گستردگی صنایع خودروسازی ایران، این صنعت از حیث اثرگذاری بر توسعه کسب وکار، افزایش فرصت های شغلی و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه حمل ونقل عمومی، افزایش رفاه اجتماعی نقشی بی بدیل دارد.
ارتباط بین این صنعت با بخش های گوناگون اجتماعی و اقتصادی این باور را تقویت می کند که در ایران، خودروسازی و صنایع مرتبط با آن، موتور محرک صنعت کشور بوده و از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت هستند.
در بسیاری از کشورها توسعه یافته و پیشرفته، صنایع خودروسازی یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی به شمار می رود و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی ترین شاخص های توسعه اجتماعی کشورهاست.
با وجود اینکه صنعت خودرو تنها عامل توسعه به شمار نمی رود، اما آثار اقتصادی آن در همه زمینه ها و فعالیت های اقتصادی و صنعتی مشهود است.
در بیشتر کشورهای صنعتی به موازات سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی و کشاورزی، به توسعه و بهبود صنعت خودرو نیز توجه شده و به طور مستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آن سرمایه گذاری می شود.
به جرأت می توان گفت توسعه یافتگی صنعت خودرو ایران در زمینه فناوری و کارآمدی و توانمندی آن، بستر توسعه صنعتی را در کشورمان فراهم می کند؛ از سویی کارشناسان حوزه های اقتصادی و صنعتی معتقدند بخش مهمی از موفقیت های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب وکار، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار