ساخت ایران؛ بانک خون بند ناف رویان

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۱
با توجه به ظرفیت مؤسسه رویان برای بومی سازی دانش در حوزه خون بند ناف، امکان گسترش این ظرفیت به کشور های همسایه و ارز آوری وجود خواهد داشت


[ مشاهده متن کامل ساخت ایران؛ بانک خون بند ناف رویان واحد مرکزی خبر ]