با توجه به شیوع ویروس کرونا مترو یکی از محیط های مخاطره آمیز در این زمینه به حساب می آید که رعایت نکات بهداشتی در هنگام استفاده از آن به یک الزام تبدیل شده و عدم رعایت پروتکل ها میتواند عواقب جبران ناپذیری را برای مردم داشته باشد.مردم به غیر از مترو در مکان های عمومی دیگری هم چون خیابان های سطح شهر و اتوبوس ها نیز خود را ملزم به استفاده از ماسک و رعایت اصول بهداشتی میدانند تا به یاری خدا و کمک مردم کرونا را شکست دهیم.
سرخط اخبار