افطاری به دعوت شهدا در بهشت زهرا(س)

خبرگزاری مهر جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۵۴

در ماه میهمانی خدا، شهدا میزبان روزه دارانی هستند که هنوز رسم دلدادگی را فراموش نکردند. اینجا هر روز غروب سفره های افطاری در کنار مزار شهدا برپاست، اینجا همان بهشت زهرا ( س) تکه ای از فردوس است. روزه داران تهرانی نیز دهمین افطار و دومین شب جمعه خود در ماه میهمانی خدا را در جوار شهدا در بهشت زهرا ( س) گذراندند.