استاد دانشگاه علم و صنعت: رادارها و سامانه های مرزی سیگنال های هرگونه موجود پرنده را دربافت و پردازش می کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار