این روز ها در کوچه باغ پاییز که پا می گذاریم، دامن رنگارنگش صد جلوه به بار آورده و گردشگران را مبهوت زیبائی هایش می کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار