برش فیلم از سریال پایتخت؛ با منت، از بین مبر!
اى کسانى که ایمان آورده اید! بخشش هاى خود را با منّت وآزار باطل نسازید. سوره بقره ایه 262 -

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار