طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور تقویت قرنطینه خانگی امروز 12 فروردین ماه، در اصفهان به اجرا درآمد. در این طرح محدودیت های تردد به صورت جدی تر و سخت گیرانه تری به اجرا می رسد.
آریا جعفری
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۲۰:۳۰

سرخط اخبار