برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که پس از ذخیره سازی نمونه خون بند ناف نوزاد آیا فقط همان نوزاد می تواند از نمونه استفاده کند؟ تجربه نشان داده تاکنون بیشتر نمونه ها برای افراد غیرخویشاوند که هیچ نسبتی با دهنده نداشته اند اما از نظر ژنتیکی سازگاری داشته اند، استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، توانایی سلول های بنیادی در درمان طیفی از بیماری ها و التهاب ها به اثبات رسیده است و محققان هر روز به دنبال یافتن قابلیت های بیشتری از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها هستند و کارآزمایی های بالینی متعددی براساس سلول های بنیادی پیوسته در حال انجام است. اکنون دیگر سال هاست که سلول های بنیادی خونساز مغز و استخوان یا خون بند ناف زندگی هزاران کودک مبتلا به لوسمی را نجات می دهد و به درمانی شناخته شده برای این نوع بیماری خونی تبدیل شده است و استفاده از این سلول ها در پیوند بافت آسیب های استخوانی، پوست و چشم هم پرکاربرد شده است.
درباره سوالات شایع و رایج پیرامون موضوع سلول های بنیادی با مرتضی ضرابی، رئیس بانک خون «رویان» گفت وگو کرده ایم.
در این گفت و گو می خوانید:
*شناسایی منابع متعدد سلول های بنیادی در بدن
*ارائه خدمات ذخیره سازی  پالپ  دندان در آینده
*در چه بافت هایی از بدن سلول بنیادی وجود دارد؟
*آیا سلول های بنیادی بافت های مختلف بدن با هم متفاوت هستند؟ 
*اگر خانواده مایل به ذخیره سازی خون بند ناف نوزاد خود نباشد
*ایران بزرگترین بانک خون سلول های بنیادی در منطقه را دارد
*مهمترین بیماری هایی که با استفاده از سلول های بنیادی درمان می شوند 
*محدودیتی در استفاده افراد خانواده و حتی افراد غیرخویشاوند از نمونه به شرط تطابق ژنتیکی نیست
*بیشترین نمونه های استفاده شده برای افراد غیر خویشاوند بوده است
*شناسایی منابع متعدد سلول های بنیادی در بدن
فارس: یکی از سوالات شایع درباره منابع سلول های بنیادی در بدن است، این سلول ها از چه بخش هایی از بدن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار