هزینه های بالای مرمت و لایروبی قنات ها/بخشی از مهاجرت ها به علت از بین رفتن قنات ها رخ داده است

ایلنا چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۸

یک پژوهشگر مردم شناس با بیان اینکه مالکان قنات ها برای پرداخت هزینه های نسبتا زیاد مرمت، احیا و لایروبی قنات ها به حمایت نیاز دارند، عامل بخشی از مهاجرت های صورت گرفته از روستاها را از بین رفتن قنات ها دانست.
به گزارش ایلنا، محمد مکاری (مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی پژوهشکده مردم شناسی) در بررسی و بیان بخشی از پژوهش اش با عنوان "بررسی نقش عوامل انسانی تاثیرگذار در خشک شدن قنات های خراسان"، گفت: موضوع قنات نسبت به بسیاری از منابع آبی ایران و اینکه استقرار حکومت و انسان ها به آن بستگی داشته، از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با بیان اینکه قنات سرمنشا همه مسائل مربوط به یک منبع آبی مهم به شمار می آید، عنوان کرد: در ایران به علت نبود آب کافی در تمامی مناطق، همواره قنات ها نقش تعیین کننده ای در کشورداشته اند و حفاظت از قنات ها به عهده متولیان مربوط به هر قنات بوده است.
مکاری با بررسی قنات ها از منظر اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: در اصلاحات ارضی ایران به دلیل اجرای قوانین خرده مالکیتی صورت گرفته، قنوات به مرور به علت عدم رسیدگی و لایروبی توسط خوانین و مالکان، دچار تخریب و در نهایت خشک شدند.
این پژوهشگر، نبود مدیریت سنتی مقتدر را نیز به عنوان یکی از عوامل مهم از بین رفتن قنوات و تخریب آنها در ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت آب در فرهنگ و زندگی ایرانیان اظهار داشت: از زمانی که مردم اقدام به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق کردند قنات ها مورد بی توجهی واقع شدند و از آنجا که حفر هرگونه چاه موجب افت قنات و کاهش سطح استاندارد آب مورد نیاز آن می شود، به مرور زمان قنوات دچار خشکسالی شده اند.
مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی پژوهشکده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار