با اعلام اجرای مقررات عدم تردد خودرو در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین، شهر اصفهان وضعیتی متفاوت به خود گرفت.
عناوین مهم خبری