قاضی سراج از آغاز و روند رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی می گوید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار