کرج - ایرنا - استاندار البرز با اشاره به تحقق سهم ۳۰ درصدی بانوان از پست های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه، گفت: طبق بررسی ها این استان طبق برنامه ششم در این بخش وظایف خود را انجام داده است.

عزیزاله شهبازی روز شنبه در آیین معارفه اولین سرپرست زن معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز افزود: ملاک انتصاب ها، شایسته سالاری بر مبنای سوابق و توانمندی های افراد است، از این رو فارغ از قومیت و معیارهای شخصی در مسیر رشد و توسعه استان حرکت می کنیم.
وی ادامه داد: چندی پیش با رایزنی های صورت گرفته معاونت های توسعه و اقتصادی استانداری تفکیک شد.
شهبازی گفت: معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، حوزه بسیار با اهمیتی بوده و برای احراز این پست، کارنامه افراد بسیاری مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت نظم، صرفه جویی، کارآمدی نیروی انسانی و آموزش گفت: از سرپرست معاونت این حوزه انتظار می رود با توجه به تجاربی که در حوزه های مختلف دارد، برنامه محور برای تحقق اهداف اقدام کند.
استاندار البرز افزود: یکی از ویژگی های شاخص اولین بانوی سرپرست در توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز ، همت والا برای خدمتگزاری به نظام و مردم است از این رو با توجه به سوابق وی در پست های مدیریتی داخل و خارج کشور، انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد توفیقات ارزشمندی در این حوزه باشیم.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز نیز گفت: برای تحقق توسعه متوازن و همه جانبه که مشمول مولفه های فراوانی است تمام تلاش خود را بهکار بسته و برای اهداف تدوین و تعیین شده از سوی استاندار البرز حرکت خواهم داشت.
زهرا صیادی افزود: ارتقای توان همکاران با آموزش های مرتبط و فناورانه از جمله مواردی است که به جد مد نظر قرار داده شده چراکه باید نیروها مجهز به دانش روز باشند.
وی گفت: سرمایه روان شناختی و ایجاد بسترهای امیدافزایی، نشاط و تاب آوری، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار