رفیق 33 ساله مرحوم عبدالله زاویه گفت: گاهی اوقات به او می گفتم خسته نشدی شغلت را عوض کن، می گفت شغل شغل است، کارم را دوست دارم. او قلم زدن را دوست می داشت و استرس های کاری را به جان و دل می خرید.

به گزارش خبرنگار هنر و رسانه خبرگزاری فارس، محمد مسعود تهیه کننده سینما و تلویزیون، یکی از دوستان صمیمی عبدالله زاویه بود. رفاقت آنها به سال 65 در روزنامه رسالت بر می گردد. 
مسعود در آن مقطع قائم مقام خبر یعنی قائم مقام کاظم انبارلویی مدیر خبر بود. رفاقت آنها حتی با رفتن مسعود به صداوسیما از بین نرفت و رفاقت شان نزدیک به 33 سال ادامه داشت و همیشه جویای حال یکدیگر بودند.
محمد مسعود برای درگذشت رفیق نابش؛ عبدالله زاویه اینچنین قلم زد: عبدالله زاویه رفیقی و دوستی به یادماندنی و تمام نشدنی بود و هرگز نمی توان خاطرات او را فراموش کرد. عبدالله نامش بیان وجودش بود یعنی عبد + الله
تهیه کننده سریال معصومیت از دست رفته در ادامه نوشته است: او به معنای واقعی بنده خدا بود؛ بنده ای که به همه کس و به همه چیز می اندیشید جزخودش. او با کسی رفاقت و دوستی نمی کرد به جز آنکه تا پایان با او باشد.
دوست 33 ساله عبدالله زاویه مرام رفیقش را به مرام جدش حضرت علی(ع) تعبیر کرد و نوشت: او علی وار فکر می کرد، علی وار می اندیشد و علی وار حرف می زد و عمل می کرد. زندگی برایش هیچ بود. عبدالله عاشق اطرافیانش بود، به خانواده اش، احترام ویژه ای می گذاشت و مادر و پدرش را می پرستید. او برادرانش را ارج می گذاشت و به همشیره و فرزندانش عشق می ورزید.
مسعود در ادامه از عشق زاویه به خانواده اش نوشت: همسر و دو فرزندش تمام هستی او بودند و همیشه می گفت، پسرم، دخترم و همسرم و وجود آنها، سلامتی و رفاه شان جزو لاینفک افکارش بود.
وی از بارزترین خصوصیات عبدالله زاویه نوشت: با دوستانش دوستی می کرد و با دشمنانش مدارا؛ هرگز در طول 33 سال دوستی و همزیستی با او ندیدم که با کسی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار