با آغاز محدودیت های گسترده کرونایی در شهر های قرمز کشور، مشهد هم دومین شب طرح محدودیت های تردد کرونایی خود را تجربه می کند .
سرخط اخبار