محمد ماکویی؛ یک زمانی، در آن سوی دنیا، مردم اسیر رنگ پوستشان بودند. آن زمان ها، اربابان سفید حق داشتند هر موقع مایل بودند برده های سیاه را وادار به انجام کاری کنند یا مانع از اقدام به فعالیت ایشان گردند. از سوی دیگر، هر موقع اربابان سفید می خواستند، برده های سیاه حق خوردن و آشامیدن داشتند. بچه دار شدن یا نشدن برده های سیاه وابسته به خواست اربابان سفید بود و این اربابان سفید بودند که با داشتن حق معامله، برده ها را در معرض خرید و فروش قرار داده و محل کار و زندگی و نوع فعالیت آن ها را تعیین می کردند.
آبراهام لینکلن، رییس جمهور فقید امریکا، برده داری را ملغی اعلام کرده و خیر دنیا و آخرت را خریدار شد. با این حال گفته شده که کتاب پرفروش "کلبه عمو تم"، شاهکار بی بدیل هریت بیچر استو، نقشی چندان کم اهمیت تر از لینکلن در آزاد سازی سیاهان از یوغ اسارت نداشته است.
سال ها بعد از آن زمان، در این سوی دنیا، بسیاری از آدم ها ترجیح می دهند که برده ها را از میان کسانی که با آن ها نسبت خونی دارند انتخاب کنند.
در این سوی دنیا، بعضی از والدین بچه های کوچک پنج شش ساله را عقب گله روانه کرده و آن ها را طعمه گرگ های درنده می سازند.
در همین سوی دنیا، پدر و مادر هایی پیدا می شوند که کاسه گدایی دست فرزندان "دل نبند" خود داده و سعی می کنند با سوء استفاده از احساسات بزرگتر هایی که دلشان برای بچه های کوچک بیشتر می سوزد، امرار معاش نمایند.
در جایی همین نزدیکی، پدر و مادر هایی پیدا می شوند که بنا به تشخیص و مصلحت خود میزان دانش آموزی فرزندان را تعیین کرده و گاه، سواد اکابری یا سیکل را هم از سر اولاد زیادی می دانند.
در مکانی نه چندان دور، والدینی هستند که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری