اقدامات جامعه پزشکی برای فرارمالیاتی و مقابله با خواست عمومی مردم برای برقراری عدالت مالیاتی تنها به نصب نکردن کارتخوان و افزایش تعرفه ها خلاصه نشده است.

- اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم ، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت است. در حال حاضر اعمال تحریم های نفتی آمریکا باعث شده صادرات نفت ایران با محدودیت های جدی مواجه شود و از 2.5 میلیون بشکه در روز به 200 هزار بشکه برسد. در نتیجه این اقدام، دولت در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده که تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
در قانون بودجه 98، درآمدهای دولت از 3 طریق فروش نفت، اخذ مالیات و عوارض و انتشار اوراق اسلامی تامین می شود که سهم درآمدهای نفتی حدود 30 درصد از کل بودجه دولت است. فلذا باید به فکر راهکاری برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی در بودجه امسال و سال های آینده باشیم. بررسی شاخص های مختلف اقتصادی نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی دولت در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از گزینه های جدی برای جبران کسری بودجه است.
یکی از این شاخص ها، تلاش مالیاتی یا نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در حال حاضر شاخص تلاش مالیاتی در ایران حدود 7 درصد است؛ درحالیکه میانگین جهانی این شاخص 14 درصد بوده و در کشورهای عضو OECD به 25 الی 30 درصد می رسد. در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت حداقل می تواند دو برابر شود و از 150 هزار میلیارد تومان به 300 هزار میلیارد تومان برسد. فلذا در صورت ساماندهی نظام مالیاتی در کشور، درآمدهای مالیاتی به راحتی می توانند جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شوند.
اما سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور عجیبی تبعیض آمیز است به گونه ای که از دهک ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار