یادداشت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۵
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی که با عنوان «نابودی کانون های وکلای دادگستری به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور سیستماتیک شد» در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:
کانون وکلا به عنوان مهم ترین و قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سالهای۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان یافته عده ای قرار گرفته که از زمره ی سخت ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.
گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال زایی جوانان و در همین مجلس و با تمام امیدها بدنبال نابودی آن هستند.
طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت. موارد بدون آزمون از کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس وقضات به صاحبان مدرک دکتری با هر سن و همچنین اعضای هیات علمی نیز تسری و افزایش یافت. در ادامه وبدون پیش بینی چگونگی امکان آموزش کاراموزان و وکلا در کانون وکلا ودادگستری، نحوه نظارت و اشتغال، الزامی شدن وکالت بدون توجه به سابقه رد آن در شورای محترم نگهبان پیش بینی شد.
جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس درخواست نمودند که علی رغم عدم اتمام بررسی ...

[ مشاهده متن کامل یادداشت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت ایسنا ]