مشترکانی که در اقلیم های آب و هوایی یک، دو و سه قرار دارند، اگر کمتر از 200 متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول تخفیف صددرصدی خواهند شد و عملا هیچ پولی از آن ها گرفته نمی شود.
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص مغایرت مبلغ گازبها در پیامک های ارسالی با مبلغی که در قبوض سامانه شرکت ملی گاز وجود دارد، توضیح داد.
غلامرضا مشایخی با اشاره به اینکه دو مصوبه جدید در خصوص رایگان شدن گازب های برخی مشترکان کم مصرف و همچنین تخفیف برای برخی دیگر از مشترکان، در قبوض جدید اعمال شده است، گفت: این مغایرت ها به دلیل به روز رسانی کردن سامانه ها و اعمال مصوبه های اخیر است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: به همکاران توصیه شده در انتهای قبوض، مبلغ تخفیف، میزان معافیت و تمامی اقدامات انجام شده حتما ذکر شود تا شبهه ای برای مردم پیش نیاید,، اما این روند زمان بر است و اگر مغایرتی وجود دارد به زودی برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ملاک گازب های مشترکان در قبوض جدید، مبلغی است که به تلفن همراه آن ها پیامک شده گفت: مردم باید مبلغ پیامک شده را ملاک محاسبه قرار دهند، با این حال اگر این رقم تغییراتی داشته باشد در ماه های بعد اعمال خواهد شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، مشترکانی که در اقلیم های آب و هوایی یک، دو و سه قرار دارند، اگر کمتر از 200 متر مکعب گاز مصرف کنند مشمول تخفیف صددرصدی خواهند شد و عملا هیچ پولی از آن ها گرفته نمی شود.
مشایخی گفت: این مصوبه برای اقلیم آب وهوایی چهار, 150 متر مکعب و کمتر از آن و برای اقلیم پنج، 100 متر مکعب و کمتر از آن در نظر گرفته شده است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه قبوض منتشر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار