جدول زمانبندی کلاس های مدرسه تلویزیونی چهارشنبه یکم بهمن ماه منتشر شد.

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، جدول زمانبندی کلاس های مدرسه تلویزیونی ایران مربوط به چهارشنبه یکم بهمن ماه منتشر شد.
شبکه آموزش :
آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مهارت شناختی - پایه ۱۲- رشته تربیت کودک - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ کاربر رایانه - پایه ۱۰ - رشته تصویر سازی- شاخه کاردانش
ساعت ۹ تا۹:۳ دانش فنی تخصصی- پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الگو سازی سرهمی نوزاد - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ الگو یقه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
۶ پایه ابتدایی :
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی
پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر
پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش
پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا ۲۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بزی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول :
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی- درس یازدهم عهد و پیمان ( بخش اول ) پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی- درس یازدهم پرچمداران ( بخش اول ) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی- درس یازدهم زن پارسا ( بخش اول ) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ پرورشی - موانع یادگیری
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار