یک رسانه انگلیس از توافق چلسی با گلر رن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه سان انگلیس خبر داد که چلسی برای جذب ادوارد مندی، گلر رن فرانسه به توافق نهایی رسید.
مدیربرنامه های گلر رن در این رابطه گفت: تمام توافقات صورت گرفته و بزودی قرارداد موکلم با چلسی رسمی می شود.
گلر رن جانشین کپه آ در چارچوب دروازه چلسی می شود. چلسی برای جذب این دروازه بان جوان 20 میلیون پوند به باشگاه فرانسوی پرداخت کرد.
قرار است مندی فردا (شنبه) در تست های پزشکی حضور یابد و بعد از انجام تست ها قراردادش را امضا کند.

سرخط اخبار