دهکده پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

دریافت خبر : دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۶
میانگین سنی اهالی روستای قره جقه در شهرستان فاروجِ استان خراسان شمالی با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش مهاجرت نسل جوان بین ۶۰ تا ۷۰ سال است.


[ مشاهده متن کامل دهکده پدربزرگ ها و مادربزرگ ها واحد مرکزی خبر ]