تصاویری از جنگنده های روسی را در این گزارش می بینیم.
سرخط اخبار