رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: همه افراد طبق قانون مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند و این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه میشود.

به گزارشگروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسین ذوالفقاری رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا عصر امروز در حاشیه نشست این کمیته در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز دو موضوع بررسی شد و برای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت تصویب ارسال میشود.
ذوالفقاری در همین خصوص گفت: موضوع اول مورد بررسی همراه داشتن کارت ملی توسط شهروندان در سراسر کشور است که این کار با هدف کنترل هوشمند کسانی که احتمالاً دارای بیماری کرونا هستند و تست مثبت داشتهاند؛ انجام میگیرد.
او با اشاره به اینکه این کار در چند روز اخیر در حملونقل ریلی و هوایی انجام شده، گفت: در بین مسافرین ریلی، در دو روز گذشته ۴۴ نفر دارای تست مثبت بودند از این طریق شناسایی شدند و ورودشان منع شد و در حملونقل هوایی هم از ورود ۴ نفر تست مثبت به هواپیما ممانعت به عمل آمد.
رئیس کمیته انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تصریح کرد: در طرح همراه داشتن کارت ملی، با استفاده از یک اپلیکیشن کمتر از یک ثانیه میتوان مشخص کرد فردی که در اداره و یا بانک و یا سوپرمارکت مراجعه کند، به محض دیده شدن کارت ملی در معرض موبایل، مشخص میشود که تست او مثبت است یا منفی.
ذوالفقاری تأکید کرد: همه افراد طبق قانون مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند و این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه میشود.
رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبتهایش به طرح مشارکت مردم در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: این مشارکت مخصوصاً در امر رسیدگی به افراد آسیبپذیر و در حوزه آموزش و تأمین دارو و کمک به بیماران ضروری به نظر میرسد.
معاون وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص اینکه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار