اعتمادآنلاین|  علی اکبر سیارمه، با تاکید بر پرداخت به موقع عیدی کارگران، گفت: برخی بنگاهها به دلیل شرایط اقتصادی یا نقدینگی کم قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و بعضا با مطالبات و حقوق معوق مواجهند ولی یکسری از بنگاهها نقدینگی مناسبی دارند و به طور مرتب و منظم حقوق کارگران خود را می پردازند که از آنها انتظار می رود ناخن خشکی نکنند و عیدی و پاداش کارگرانشان را یکماه قبل از پایان سال به حسابشان واریز کنند تا بتوانند از این مبلغ استفاده کنند.
وی افزود: برخی کارفرمایان سنوات کارگران را سالیانه می پردازند که توصیه ما این است که این سنوات را به شکلی به کارگران بدهند که بتوانند نیازهای خود را به موقع برطرف کنند و به شلوغی های آخر سال نخورند، چون در آخر سال برخی اقلام تورم خاص خود را دارند لذا بهترین زمان برای پرداخت عیدی و پاداش و سنوات کارگران این است که یکماه زودتر به آنها پرداخت شود.
این فعال کارگری حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال 1395 را یک میلیون و 517 هزار تومان ذکر کرد و گفت: بر اساس قانون، میزان عیدی امسال کارگران حداقل دو برابر حقوق پایه یعنی سه میلیون و 34 هزار تومان و حداکثر سه برابر حقوق پایه یعنی چهار میلیون و 551 هزار تومان خواهد بود.
سیارمه تصریح کرد: قانون کار، برای پرداخت عیدی سقفی در نظر گرفته و بر اساس آن میزان عیدی نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب سال 1398 تجاوز کند. یعنی اگر کارگری دستمزد ماهیانه اش بیش از چند میلیون تومان بود سقف پرداختی در مورد او رعایت می شود و این سقف از آن جهت است که فاصله بیشتر نشود.
بر اساس قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار