نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری مجلس یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۳
نشست اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی امروز 29 اردیبهشت ماه 1398 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
سرخط اخبار