رئیس کل گمرک ایران: با تصمیم دولت و در راستای تسهیل در واردات کالا های اساسی، گمرک بدون کد رهگیری هم این کالا ها را ترخیص می کند.

آقای مهدی میراشرفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: از دو هفته قبل و با تصمیم دولت، واردکنندگان کالا های اساسی که ارز آن ها تامین نشده و کد رهگیری دریافت نکرده اند، اما کالا به مبادی ورودی و گمرکات رسیده در صورتی که سایر اسناد و مدارک آن ها آماده باشد کالا های اساسی شان بدون کدرهگیری از گمرک ترخیص می شود.
وی اضافه کرد: بخشنامه این تصمیم هم ناظر بر کالا هایی است که در گمرکات است و هم کالا هایی که وارد می شوند بنابراین درخصوص کالا های اساسی چنانچه وارد کننده مایل باشد بدون کد رهگیری بانک، کالایش ترخیص شود گمرک کالا را ترخیص می کند و معطل کد رهگیری بانک نمی ماند.
رئیس کل گمرک ایران گفت: درخصوص کالا های غیراساسی که بیشتر مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید است با آخرین تصمیمی که در دولت گرفته شد کالا هایی که تا ۲۰ تیر امسال قبض انبار ورود دارند باید بتوانند با ارز متقاضی و بدون نیاز به کدرهگیری ترخیص شوند که این موضوع درحال سیر مراحل قانونی است و هنوز عملیاتی نشده است امیدواریم در روز ها و هفته های آینده این موضوع نیز عملیاتی شود.
آقای میراشرفی افزود: از آنجا که ترخیص کالا های غیراساسی مانند مواداولیه و ماشین آلات خط تولید بدون کد رهگیری اجرایی نشده همچنان با دپوی بیش از سه و نیم میلیون تن مواداولیه، واسط و ماشین آلات خط تولید در گمرکات و مبادی ورودی به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار مواجه هستیم که اگر مصوبه یاد شده در این باره هم اجرایی شود حجم قابل توجهی از این کالا ها ترخیص خواهد شد.
وی گفت: درخصوص قطعات خودرو با اختیاراتی که سرپرست وزارت صمت و رئیس کل گمرک داشت این قطعات را بدون دریافت کد رهگیری ترخیص ...

سرخط اخبار