تهران - ایرنا - معاون بهداد ناجا از اجرای رزمایش های پدافند زیستی بیمارستانی و پیش بیمارستانی با محوریت مقابله با کرونا خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار محمد رضا حسینی در تبیین اهداف و محورهای رزمایش های پدافند زیستی اظهار کرد: قرن بیست ویکم به عنوان قرن تهدیدهای بیولوژیک شناخته می شود از این رو استفاده از سلاح های بیولوژیک به واسطه ارزان بودن، اثربخشی بالا و پیچیدگی در شناسایی عامل، همواره تهدیدی بالقوه محسوب می شوند بنابراین ضرورت دارد نهادهای در خط مقدم مبارزه با تهدیدهای زیستی همواره در آمادگی کامل مقابله با این نوع تهدیدها باشند.
وی با بیان این که اداره امداد و انتقال و جنگ های نوین معاونت بهداد ناجا مأموریت حفظ و ارتقای آمادگی و احصای نقاط قوت و ضعف یگان ها در مقابله با بحران ها را از طریق برنامه ریزی و اجرای رزمایش ها دنبال می کند، افزود: با توجه به اهمیت موضوع پدافند زیستی در کنار سایر تهدیدهای طبیعی و انسان ساز، موضوع تهدیدات زیستی نیز از جمله سناریو رزمایش ها قرار گرفت و یگان ها موظف شدند به فراخور امکانات و تجهیزات بومی خود، یک رزمایش پدافند زیستی را در قالب تمرین دور میزی یا تمرین یگانی به اجرا درآورند.
سردار حسینی در خصوص اثربخشی اجرای این رزمایش ها در تقویت بنیه دفاعی و آمادگی مقابله با بحران ها بیان کرد: در حوزه مدیریت بحران رسیدن به سطح مطلوبی از توانایی دفاعی از طریق ارتقای دانش و مهارت و با تمرین و اجرای رزمایش ها حاصل می شود و تجربه و مهارت حاصل از برگزاری این رزمایش ها در نهایت سبب تقویت خودباوری، اعتماد به نفس و غلبه بر ترس شده و در نتیجه در ارتقای آمادگی مقابله با بحران ها بسیار کارساز خواهد بود.
معاون بهداد ناجا با اشاره به برگزاری هم زمان رزمایش های پدافند زیستی در دو حوزه بیمارستانی و پیش بیمارستانی، ...

عناوین مهم خبری