سید موسی خادمی بر‍ لزوم اطلاع رسانی در خصوص خدمات دولت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ خادمی در جلسه شورای اداری بر ضرورت آگاهی بخشی به مردم و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
اوبا اشاره به اینکه سال آخر دولت است، افزود: ذکر خدمات دولت و اطلاع رسانی در این زمینه اهمیت فراوانی دارد و هر دستگاه اجرایی باید بخش های مرتبط با حوزه کاری خود را به منظور اطلاع رسانی به عموم بر عهده بگیرد.
خادمی با تاکید بر اینکه گاهی اوقات دیده می شود دستگاه ها در مقابل درخواست ها و اظهار نظرهایی که صورت می گیرد سکوت اختیار می کنند،یادآورشد: این گونه موارد را دستگاه ها باید با اطلاع رسانی لازم، پاسخ بدهند و مردم را به درستی توجیه کنند و به منتقدین و پرسشگران اطلاعات لازم را بدهند و هر جایی هم چنانچه ضعفی وجود دارد آن را برطرف کنند.
او بیان کرد:خدمات دولت، خدمات نظام است و روابط عمومی دستگاهها باید آن را اعلام کنند و این موضوع در ارزیابی دستگاهها حائز اهمیت است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار