ایرنا- اهواز- کارگاه تولید لباس بیمارستانی کانون شهید جهان آرای اهواز که توسط خواهران بسیجی با بیش از 40 دستگاه خیاطی راه اندازی شده است، در ۲ نوبت فعالیت روزانه 100 دست لباس به شبکه بهداشت و درمان تحویل می دهد.
سرخط اخبار