آتش سوزی در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد به دلی کوخدان در شهرستان دنا رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از سی سخت سریال آتش سوزی در جنگل های استان کهگیلویه و بویراحمد تمام نشدنی و ادامه دار است.
اگر در روزهای گذشته خائیز و خامی و دیل و آرو در آتش سهل انگاری و بی تدبیری و غرض ورزی می سوخت اما امروز خبر ناگوار آتش سوزی از جنگل دلی کوخدان چسبیده به شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا به گوش می رسد.

سرخط اخبار