حقوق بگیران بالای 4 میلیون تومان چه وضعیتی دارند؟

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳
حقوق بگیران بالای 4 میلیون تومان چه وضعیتی دارند؟

اعتمادآنلاین|  در حالی شواهد حاکی از آن است که دولت بر حمایت از حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان تاکید دارد و از بسته های حمایتی گرفته تا یارانه نقدی را حق این قشر می داند که از حدود دو میلیون و 637 هزار کارمندی که در ماه حقوق دولتی دریافت می کنند فقط حدود 770 هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان دارند.
بررسی آخرین وضعیت حقوق های پرداختی دولت در سال جاری نشان می دهد که دو میلیون و 376 هزار نفر از کارکنان دولت دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان دارند که از این تعداد تا 407 هزار نفر از آنها بین سه تا چهار میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند.
اما وضعیت دریافتی های بالای چهار میلیون تومان به گونه ای است که 270 هزار نفر از کارکنان در این محدوده دریافتی قرار دارند، از این تعداد 125 هزار و 562 نفر دریافتی بین چهار تا چهار میلیون و 500 هزار تومان دارند که متوسط آن به چهار میلیون و 200 هزار تومان می رسد، بنابراین تا نیمی از دریافتی های بالای چهار میلیون تومان هم در همین محدوده قرار گرفته اند.
پرداخت های حقوقی بالای چهار میلیون تومانی دولت در هر ماه به گونه ای است که حدود 45 هزار و 166 نفر بین چهار میلیون و 500 هزار تا پنج میلیون تومان با متوسط چهار میلیون و 760 هزار تومان، 40 هزار نفر بین پنج تا شش میلیون تومان با متوسط پنج میلیون و 490 هزار تومان، 18 هزار و 607 نفر بین شش تا هفت میلیون تومان با متوسط شش میلیون و 500 هزار تومان و 9824 نفر نیز بین هفت تا هشت میلیون تومان با متوسط هفت میلیون و 567 هزار تومان قرار دارند.
حقوق های بین هشت میلیون تا 10 میلیون تومان محدوده دریافتی حدود 11 هزار و 500 نفر از کارکنان دولت است و حقوق ...

[ مشاهده متن کامل حقوق بگیران بالای 4 میلیون تومان چه وضعیتی دارند؟ اعتماد آنلاین ]

آخرین اخبار اعتماد آنلاین