تغییر ساختار قدرت در خانواده های ایرانی

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
تغییر ساختار قدرت در خانواده های ایرانی

اعتمادآنلاین| شکوفه اویار حسینی با اشاره به پژوهشی که دانشگاه شهید بهشتی در این باره انجام داده است، می گوید: براساس مطالعاتی که دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بر روی سه نسل انجام داده اند، متوجه می شویم که طی سال های گذشته در زندگی ایرانیان تغییراتی رخ داده است؛ در دوران زندگی پدربزرگان و مادربزرگان، قدرت زندگی و مولفه های اجتماعی مانند تحصیلات و سرمایه در دست مردان بود و زنان نسبت به همسران شان احساس ترس توام با احترام داشتند و قدرت جنسی تنها قدرت زنان بود که گاها برخی از آن به عنوان ابزار قدرت استفاده می کردند.
وی ادامه می دهد: در نسل بعدی، مادربزرگان دخترانی تربیت کردند که همان مادران نسل امروز هستند؛ آنها با مشاهده مادرانشان به این تفکر میرسند که چرا زن نباید تحصیلات، شغل و جایگاه اجتماعی داشته باشد؟ چرا باید بسوزد و بسازد؟ با این تفکر زندگی مشترکشان را پیش میبرند، اما در عملکرد شبیه مادربزرگان رفتار می کنند، در واقع نسل دوم زنان ایران تفکرشان تغییر کرد اما رفتار و نقش های زنانه شان شبیه نسل گذشته بود.
اویار حسینی با اشاره به بروز نوعی تغییرات فکری در نسل امروزی می افزاید: ...

[ مشاهده متن کامل تغییر ساختار قدرت در خانواده های ایرانی اعتماد آنلاین ]