مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) و گروه جهادی غیاث با راه اندازی کارگاه های تولید ماسک در خانه ها، برای کمک به روند ییشگیری از بیماری کرونا کمک می کند. این مسجد با کمک خیریه همدردی هیأت ریحانةالنبی(س) پارچه های مورد نیاز برای تولید ماسک را تهیه کرده و در فضای مسجد برش می زنند و سپس در اختیار خانم ها در کارگاه های خانگی قرار می دهند تا با انجام دوخت های لازم به ماسک تبدیل شوند. این فرایند از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است و ماسک های تولیدی نیز در قالب بسته های بهداشتی و یا در مناسبت های مختلف به صورت رایگان میان نیازمندان توزیع می شود.
سرخط اخبار