تصاویری از پرواز پرندگان بالای رودخانه را در این گزارش می بینیم.
عناوین مهم خبری