40 درصد از بخش های مختلف اقتصاد دچار معافیت مالیاتی هستند و در کنار آن گسترده بودن فرارهای مالیاتی سبب شده است که نتوان مالیات را جایگزینی بر کاهش درآمدهای نفتی به حساب آورد.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، به دنبال تحریم های آمریکا و همراهی برخی کشورها با سیاست های ظالمانه ترامپ، در حال حاضر درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته و ناگزیر می بایست بودجه سالانه کشور با حداقل درآمد نفتی تنظیم شود.
این موضوع پیش از این توسط سازمان برنامه وبودجه نیز تدوین شده و بر اساس آن قرار شده است درآمد حاصل از نفت از لیست مصرف در هزینه های کشور خط بخورد و تنها در پروژه های عمرانی صرف شود.
در این میان یکی از منابع بودجه ای که در اختیار دولت خواهد بود مالیات است که با بازتعریف و حذف معافیت های مالیاتی می توان بخشی از بودجه کشور را از این طریق تأمین کند.
به زعم کارشناسان، صادرات نفت کشور با شرایطی که در حال حاضر به دلیل تحریم ها در بخش فروش نفت حکم فرما است بعید نیست که در آینده ای نه چندان دور به حداقل خود برسد و در خوش بینانه ترین حالت ممکن است صادرات نفت به 800 هزار بشکه در روز برسد که این می تواند درآمد نفتی ما را بسیار کاهش داده و تنها تأمین کننده بودجه موردنیاز در بخش عمران باشد.
از سوی دیگر نمی توان به صادرات غیرنفتی نیز دل بست زیرا صادرات غیرنفتی نیز به میزانی نبوده که بتواند به عنوان منبع پایدار و قابل اتکا برای بودجه کشور تلقی شود.
باید گفت تقویت درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به سادگی محقق نمی شود و نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد که در شرایط کنونی راه کار مؤثری نیست.
در مقایسه با مشکلات موجود بر سر راه فروش نفت و یا صادرات غیرنفتی کشور می توان به تعریف پایه های مالیاتی جدید، کاهش معافیت ها و فرارهای مالیاتی به عنوان یک راه کار اجرایی که از یک سو شفافیت حداکثری در تراکنش های مالی را فراهم خواهد کرد و در ...

سرخط اخبار