ایرنا - تهران - در سومین طرح کاشف، ۲۴۴ سارق که دارای سوابق متعدد جرم بودند و در قالب ۴۹ باند اقدام به سرقت، زورگیری، گوشی قاپی می کردند، دستگیر شدند. حدود ۷۰ درصد از کسانی که در این طرح دستگیر شدند دارای سوابق کیفری هستند و چهار هزار فقره از اموال سرقتی مردم کشف شده است.
سرخط اخبار